Napište nám

Informace o odesílateli
Zpráva
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeč > Informace o studiu > Přijímací řízení na SOŠ - učební obory (E)

Přijímací řízení na SOŠ – učební obory (E)

Denní studium – přijímací zkouška bude formou ústního pohovoru.

Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči, kteří získají v I. a II. kritériu přijímacích zkoušek (viz níže) minimálně 2 body, budou přijati v prvním kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 2 řešeni individuálně. Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, na základě doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Obory vzdělávání

Termíny přijímacího řízení – obory H a E

1. řádný termín 18. 4. 2024 od 8:30
2. řádný termín 19. 4. 2022 od 8:30

Termín odevzdání přihlášky

Denní forma studia do 20. února 2024.

Kritéria přijímacích zkoušek

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Povinností uchazeče je doložit k přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor. Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem přijímáni pouze žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky, u kterých byly, v souladu s § 10 odst. (2) Vyhlášky 73/2005 Sb., speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a doporučeno zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.
Na základě získaného bodového součtu se sestavuje celkové pořadí uchazečů konajících přijímací zkoušku, kteří splnili výše uvedená kritéria pro přijetí ke studiu.

I. kritérium – Ø známek ze ZŠ (SOU)

předposlední ročník ZŠ 1. pol.

(2.r.- 2.pol.SOU)

Body

předposlední ročník ZŠ 2. pol.
(2.r.- 2.pol.SOU)
Body poslední ročník ZŠ 1. pol.
(3.r.- 2.pol.SOU)
Body
1,00 – 1,20 10 1,00 – 1,20 10 1,00 – 1,20 10
1,21 – 1,40 9 1,21 – 1,40 9 1,21 – 1,40 9
1,41 – 1,60 8 1,41 – 1,60 8 1,41 – 1,60 8
1,61 – 1,80 7 1,61 – 1,80 7 1,61 – 1,80 7
1,81 – 2,00 6 1,81 – 2,00 6 1,81 – 2,00 6
2,01 – 2,20 5 2,01 – 2,20 5 2,01 – 2,20 5
2,21 – 2,40 3 2,21 – 2,40 3 2,21 – 2,40 3
2,41 – 2,60 2 2,41 – 2,60 2 2,41 – 2,60 2
2,61 – 2,80 1 2,61 – 2,80 1 2,61 – 2,80 1
2,81 – < 0 2,81 – < 0 2,81 – < 0

II. kritérium – ostatní mimoškolní aktivity (olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

Kritérium Body
1 aktivita 4
2 aktivity 7
3 a více aktivit 10

III. kritérium – výsledky z přijímacích zkoušek

Kritérium Body
Pohovor 0 – 20

IV. doplňující kritérium

1. vyšší počet bodů podle kritéria I.
2. vyšší počet bodů podle kritéria II.
3. vyšší počet bodů podle kritéria III.